Blog

Związanie Sądu Cywilnego decyzjami i ustaleniami organów nadzoru budowlanego lub decyzjami organów samorządów zawodowych zawodów technicznych 

wt. 02 2023
Dokonywanie oceny dowodów, czy też wywodzenie faktów, w oparciu o decyzje administracyjne zapadłe w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i rozdziału 10  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jest niedopuszczalne z poniższych, zasadniczych powodów. „Zasadę bezpośredniości, wynikającą z całokształtu […]
Czytaj więcej

Zabezpieczenie dowodu w procesie budowlanym

wt. 02 2023
W trakcie procesu budowlanego często dochodzi do nieprawidłowości w zakresie wykonania robót budowlanych. Jeśli wykonawca przyznaje się do błędu i przystępuje do usunięcia wad, wówczas inwestycję można dalej realizować. Problem pojawia się wówczas, gdy wykonawca, kierownik budowy czy inspektor nadzoru inwestorskiego nie chcą przyznać się do błędu i dochodzi do zakończenia współpracy. Inwestor lub Generalny […]
Czytaj więcej

Odpowiedzialność kierownika budowy I inspektora nadzoru inwestorskiego za szkody wyrządzone inwestorowi

wt. 02 2023
Prawo budowlane wprowadza szczególne wymagania dla kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób pełniących funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru, znajdujące wyraz w obowiązku legitymowania się formalnym (urzędowym) potwierdzeniem tych kwalifikacji i uzyskania publicznoprawnego uprawnienia do wykonywania takiej działalności zawodowej (art. 12 i 12a ustawy). Przy uwzględnieniu zatem tych wymogów zawodowych konstruować należy wzorzec staranności zawodowej wymagany […]
Czytaj więcej
W ramach Kancelarii Adwokackiej samodzielnie prowadzę sprawy każdego klienta.

Nie zatrudniam pracowników - prawników, dzięki czemu moi klienci mają pewność, że sam świadczę usługi, za które płacą.
Kancelaria Łódź:
Al. A. Mickiewicza 15 lok. 9, 90 - 443 Łódź
Kancelaria Bełchatów:
ul. Czapliniecka 36A, 97 - 400 Bełchatów
RODO
Copyright © 2024 | LEWANDOWSKI - Kancelaria Adwokacka
Realizacja: InterSite