INWESTYCJE I SPORY BUDOWLANE

Posiadamy wieloletnie doświadczenie związane z obsługą inwestycji budowlanych i procesów sądowych. Na stałe współpracujemy ze specjalistami z zakresu inżynierii budownictwa lądowego.

  • Obsługa prawna inwestycji budowlanych dotycząca prac projektowych wykonawstwa, nadzoru inwestorskiego, kierowania robotami
  • przygotowywanie, recenzowanie umów
  • prowadzenie procesów sądowych
  • dochodzenie roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji
  • egzekwowanie lub miarkowanie kar umownych