Postępowania z zakresu prawa spadkowego

Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe, sprawy o zachowek, czy też dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe mogą wiązać się z niepotrzebnymi komplikacjami i napięciami w relacjach z bliskimi. Kancelaria Adwokacka oferuje profesjonalną pomoc prawną, która pomoże uniknąć niepotrzebnego sporu sądowego albo uzyskać należny spadek.

Sprawami szczególnie często powierzanymi mi przez klientów są:

  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, w ramach których Sąd stwierdza kto odziedziczył spadek po zmarłym. Sąd ustala kręg spadkobierców ustawowych albo spadkobierców testamentowych,
  • sprawy o dział spadku, w ramach których następuje podział majątku spadkowego pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami. W sprawach tych nieraz spotkałem się z sytuacją, w której dopiero na spotkaniu w prowadzonej przeze mnie w Łodzi lub Bełchatowie kancelarii adwokackiej klient dowiadywał się, że w skład spadku weszło więcej składników majątkowych niż sam myślał.
  • – sprawy o zachowek, w ramach których osoba która nie otrzymała nic ze spadku (np. z uwagi na wydziedziczenie lub darowanie majątku innym członkom rodziny za życia spadkodawcy) może dochodzić przynajmniej części tego co otrzymałaby w spadku. Zazwyczaj, aby to sprawdzić wystarczy udać się po poradę od adwokata. Niewielkie pieniądze wydane na poradę prawną z zakresu prawa spadkowego mogą zwrócić się wielokrotnie.

Wielki komfort mają członkowie rodziny zmarłego, który przed śmiercią postanowił uregulować swoje sprawy spadkowe. Łódź i Bełchatów to te miejscowości, w których mogę pomóc zaplanować z klientem co stanie się z jego majątkiem po jego śmierci tak aby ułatwić sprawy spadkowe, które będą musieli załatwić jego bliscy. W grę wchodzi nie tylko sporządzenie testamentu, w ramach którego można powołać spadkobierców, wydziedziczyć ich czy też poczynić zapisy i polecenia spadkowe. Do rozważenia pozostają takie kroki jak rozporządzenie częścią lub całością majątku jeszcze za życia chociażby poprzez zawarcie umowy darowizny lud dożywocia. Oczywiście wybrane rozwiązanie niesie za sobą określone skutki w ramach prawa spadkowego, które w ramach porady prawnej omówię z klientem. Przykładowo nawet osoby, które posiadają pewny zasób wiedzy z zakresu prawa spadkowego nie wiedzą zazwyczaj, że sporządzenie testamentu i pominięcie jednego ze spadkobierców (dziecka, małżonka, rodzeństwa) nie zawsze oznacza, że osoba taka nie dostanie nic ze spadku. Podobnie może być w sytuacji, w której spadkodawca za życia przekazał darowizną cały swój majątek niektórym członkom rodziny, z pominięciem innych spadkobierców. Osoba pominięta zazwyczaj może domagać się od obdarowanego przynajmniej części tego co otrzymałaby w spadku, gdyby darowizny nie było.