Porady z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego

Prawo medyczne i farmaceutyczne – Skuteczny adwokat z Łodzi i Bełchatowie

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka zajmuje się również prawem medycznym i farmaceutycznym. Staramy się działać kompleksowo zapewniając pełną obsługę prawną firmy w tych dziedzinach zajmując się zarówno zakresem związanym ze świadczeniem usług medycznych jak również handlem hurtowym i detalicznym wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi medycznym.

Przez ponad 5 lat zajmowaliśmy się obsługą prawną hurtowni farmaceutycznej mającej siedzibę w Łodzi.

Obsługa ta obejmowała m.in. takie zagadnienia z zakresu prawa farmaceutycznego i prawa medycznego jak:

– kwestie dotyczące bieżących wymogów jakie musi spełniać hurtownia farmaceutyczna,

– zagadnienia dotyczące rejestracji produktów leczniczych,

– zagadnienia dotyczące reklamy reków refundowanych, produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety,

– internetowej sprzedaży leków,

– przekazywania lekarzom próbek leków,

– pomoc prawną związaną z realizacją umów zawieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych,

– sporządzanie umów na dostawę oprogramowania do produkcji leków.

Od 2016 roku prowadzę również obsługę prawną niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej z Bełchatowa.

Udzielana w ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej pomoc prawna nieraz dotyka w tym przypadku zagadnień szczególnych, jak chociażby kwestia obowiązkowych szczepień ochronnych i związanych z tym obowiązków administracyjnych. Częstym problemem w Łodzi i Bełchatowie, który udało się rozwiązać było stawianie się na szczepienie z osobą niepełnoletnią osoby, która nie była uprawniona do wyrażenia zgody na szczepienie.

Prawa medycznego dotyczą też coraz częstsze sprawy związane z kierowaniem do placówek medycznych roszczeń wynikających z rzekomych błędów medycznych. Właściwe poprowadzenie takiej sprawy w wielu przypadkach pozwala uniknąć odpowiedzialności finansowej za niezasadne żądania kierowane przez niezadowolonych, roszczeniowych pacjentów z Łodzi i Bełchatowa.