KANCELARIA FRANKOWA UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Posiadam bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw dla Frankowiczów. Pomagam Kredytobiorcom pokrzywdzonym nieuczciwymi umowami o kredyty hipoteczne indeksowane i denominowane do CHF. Opieram się o indywidualnie opracowaną i sprawdzona koncepcję opartą o wygrane sprawy przeciwko bankom.

W ramach usług Kancelarii otrzymasz:

  • bezpłatną analizę zawartej umowy o kredyt hipoteczny
  • informację czy masz przed Sądem szansę w sporze z bankiem
  • profesjonalne poprowadzenie sprawy aż do uzyskania prawomocnego Wyroku.
  • wniosek o zawieszenie przez Sąd obowiązku spłaty rat jeszcze przed wydaniem Wyroku

Postanowienia umów kredytów indeksowanych i denominowanych, które pozwalają bankom na przeliczanie kwoty kredytu oraz rat przy pomocy tabeli kursowych ustalanych jednostronnie przez bank są uznawane za klauzule abuzywne. Niewątpliwie konsumenci nie mają wiedzy w jaki sposób bank ustala kurs waluty w swojej tabeli. To znaczy że nie wiedzą również, w jaki sposób bank ustala wysokość rat ich kredytów.

Zgodnie z orzecznictwem TSUE, art. 5 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że treść klauzuli umowy kredytu zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, ustalającej cenę zakupu i sprzedaży waluty obcej, do której kredyt jest indeksowany, powinna, na podstawie jasnych i zrozumiałych kryteriów, umożliwić właściwie poinformowanemu, uważnemu i racjonalnemu konsumentowi zrozumienie sposobu ustalania kursu wymiany waluty obcej, stosowanego w celu obliczenia kwoty rat kredytu, w taki sposób, aby konsument miał możliwość w każdej chwili samodzielnie ustalić kurs wymiany stosowany przez przedsiębiorcę (wyrok TSUE z 18 listopada 2021 r. w sprawie C-212/20, Dz.U. UE.C.220.302.6) . Klauzule umowne wielu umów frankowych nie spełniają tych kryteriów co powinno prowadzić do stwierdzenia nieważności tych umów.

Bliższych informacji bez wątpliwości udzielę podczas spotkania, które można umówić telefonicznie lub mailowo poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie: https://lewandowskiadwokat.pl/kontakt/