Upadłość Konsumencka – pozbądź się długów

Upadłość Konsumencka

  • Porada prawna

  • przygotowanie wniosku

  • prowadzenie postępowania

uPADŁOŚĆ kONSUMENCKA bEŁCHATÓW ORAZ łÓDŹ

Zlecając mi prowadzenie sprawy możesz być pewny, że:
* Przygotuję dokumenty i złożę elektroniczny wniosek o ogłoszenie upadłości;
* Udzielę wszystkich niezbędnych informacji dotyczących sprawy i będę na bieżąco monitorować jej postępy;
* Będę pośredniczył w kontaktach z Syndykiem i Sądem;
* Przeanalizuję zakończone sprawy sądowe pod kątem możliwości uchylenia prawomocnych nakazów zapłaty;
* Doprowadzę do zawieszenia toczących się postępowań egzekucyjnych;