Sprawy frankowe

FRANKOWICZ

Unieważnienie umów frankowych

Posiadam bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw dla Frankowiczów. Pomagam Kredytobiorcom pokrzywdzonym nieuczciwymi umowami o kredyty hipoteczne indeksowane i denominowane do CHF. Opieram się o indywidualnie opracowaną i sprawdzona koncepcję opartą o wygrane sprawy przeciwko bankom.

W ramach usług Kancelarii otrzymasz:

  • bezpłatną analizę zawartej umowy o kredyt hipoteczny
  • informację czy masz przed Sądem szansę w sporze z bankiem
  • profesjonalne poprowadzenie sprawy aż do uzyskania prawomocnego Wyroku.
  • wniosek o zawieszenie przez Sąd obowiązku spłaty rat jeszcze przed wydaniem Wyroku

Postanowienia umów kredytów indeksowanych i denominowanych, które pozwalają bankom na przeliczanie kwoty kredytu oraz rat przy pomocy tabeli kursowych ustalanych jednostronnie przez bank są uznawane za klauzule abuzywne. Niewątpliwie konsumenci nie mają wiedzy w jaki sposób bank ustala kurs waluty w swojej tabeli. To znaczy że nie wiedzą również, w jaki sposób bank ustala wysokość rat ich kredytów.

Zgodnie z orzecznictwem TSUE, art. 5 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że treść klauzuli umowy kredytu zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, ustalającej cenę zakupu i sprzedaży waluty obcej, do której kredyt jest indeksowany, powinna, na podstawie jasnych i zrozumiałych kryteriów, umożliwić właściwie poinformowanemu, uważnemu i racjonalnemu konsumentowi zrozumienie sposobu ustalania kursu wymiany waluty obcej, stosowanego w celu obliczenia kwoty rat kredytu, w taki sposób, aby konsument miał możliwość w każdej chwili samodzielnie ustalić kurs wymiany stosowany przez przedsiębiorcę (wyrok TSUE z 18 listopada 2021 r. w sprawie C-212/20, Dz.U. UE.C.220.302.6) . Klauzule umowne wielu umów frankowych nie spełniają tych kryteriów co powinno prowadzić do stwierdzenia nieważności tych umów.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami, a na pewno pomożemy w Twojej sprawie!
KONTAKT
W ramach Kancelarii Adwokackiej samodzielnie prowadzę sprawy każdego klienta.

Nie zatrudniam pracowników - prawników, dzięki czemu moi klienci mają pewność, że sam świadczę usługi, za które płacą.
Kancelaria Łódź:
Al. A. Mickiewicza 15 lok. 9, 90 - 443 Łódź
Kancelaria Bełchatów:
ul. Czapliniecka 36A, 97 - 400 Bełchatów
RODO
Copyright © 2024 | LEWANDOWSKI - Kancelaria Adwokacka
Realizacja: InterSite